Scroll for more

Löpande Service

För Princess Motor Yacht Sales har kundservicen högsta prioritet. Vi förstår hur viktigt det är att ge en snabb, vänlig, effektiv och pålitlig service.

Vi uppnår detta via vårt kontorsnätverk med kontoren förlagda till viktiga marknadsplatser. Dessa kontor sköter inte bara försäljningen, utan sysselsätter även personer som är dedicerade att ge den bästa möjliga eftermarknadsservicen.

Dessa personer är rörliga, så när det blir nödvändigt kan de ta sig till den plats där båten ligger och ta itu med varje problem som uppstått.

Om du behöver mer information om eftermarknadsservicen, eller hjälp med något, så kontaktar du vårt närmaste kontor.

services

Servicetjänster Som Finns Tillgängliga På Våra Huvudorter

Fartygsservice

 • Propellrar
 • Katodiskt skydd
 • Bränslefiltrering och bränslebehandling
 • Brandsläckningsredskap och brandsläckningssystem
 • Silar och bottenförskruvningar
 • Styrning
 • Akterdrev
 • Havsvattenavsaltare
 • Oljeprovtagning

Maskinservice

 • Motor och växellåda
 • Generator
 • Hydrauliksystem

Skötsel

 • Rengöring av invändiga och utvändiga detaljer
 • Ytbehandlingar och ytskydd (nanobeläggningar)

Modifieringar, anpassningar och uppgraderingar

 • Bränslebehandlingssystem och bränsletillsatser
 • Havsvattenavsaltare
 • Luftkonditionering och uppvärmning
 • Elektronik
 • Audiovisuell utrustning
 • Kommunikationer
 • Invändiga renoveringar och uppgraderingar
 • LED-belysning utvändigt, invändigt och under vatten
 • Vinylinslagning

Teknisk support

 • Information som är till hjälp vid drift, reparationer och service av båtar och utrustning
 • Hjälp vid val och förståelse av nya produkter och trender

Charterkodning och inspektioner

Sjöskola

Specifika servicetjänster för Plymouth

Teamet som är placerat i Plymouth utför i första hand PDI-tjänster, idriftsättningar, provkörningar till sjöss och iordningsställanden av alla våra tilldelade båtar. De färdigheter som behövs för att utföra detta arbete, och den nära relation vi har till varvet, betyder att vi är väl lämpade att ge service och garantisupport till våra återförsäljarkunder.